New Work – listening positions – will be published this spring

Kuunteluasentoja on tilaustyö, joka valmistuu keväällä 2023 Karakallioon, Espooseen

Julkisen taiteen teos sisältää kolme osaa:

  1. Kirje Karakallion asukkaille
  2. Työpajat Karakalliossa 15.4.2023
  3. Ääniteos, joka on sijoitetaan alueen lähiömetsään keväällä 2023

Teoksessa keskeistä on pohtia, millaiset asiat vaikuttavat kokemukseen ympäristöstä. Kolmiosainen teos kutsuu mukaan kokeilemaan ehdottamiani kuunteluasentoja ja asemia, sekä löytämään omia.

Lue lisää ja ilmoittaudu työpajaan:

https://www.karakalliocreative.com/emma-faltin-monitaiteinen-teos-tutkii-ymparistoa-kuunnellen-ja-tunnustellen/


Listening Positions is a commissioned work that will be completed in the spring of 2023 in Karakallio, Espoo

The work consists of three parts:

  1. A letter to the residents of Karakallio
  2. Workshops in Karakallio in 15/04/2023
  3. A sound art piece, that will be placed in the suburban forest of the area

The focus of the work is to think about what kinds of things affect the experience of the environment. This work invites you to try different listening positions suggested as well as find your own.