Jaettu tulevaisuus: Imagining Future Bodies vierailee palvelukeskuksissa tänä keväänä

Imagining Future Bodies on esitys, jossa yli 60-vuotiaista kuopiolaisista koostuva osallistujajoukko jakaa yleisölle kokemuksellista matkaansa tulevaisuuden Kuopioon.
Imagining Future Bodies -esitys oli osa ANTI-festivaalin ohjelmistoa viime syksynä. Tänä keväänä esitys saa uuden muodon ja yleisön, kun teos vierailee kuopiolaisissa palvelukeskuksissa.
Esiintyjät ovat tutkineet kaupunkitilaa ja elinympäristöjään sekä näihin liittyviä tulevaisuuden unelmia ja tarpeita. Työssä keskeistä on ollut syvällinen ja radikaali kuunteleminen, yhteiskuvittelu ja moniaistisen lähestymistavan hyödyntäminen. Palvelukeskuskiertueella ryhmä tuo näkyväksi erilaisia tulevaisuuden materiaaleja, äänimaailmoja, kehollisia maisemia ja ympäristöjä.
Esitykset toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa.
Tervetuloa!


Työryhmä

Ohjaus: Emma Fält & Anna-Maria Väisänen

Esiintyjät: Merja Suurniemi, Lea Pulkkinen, Airi Kostet, Arja Krook, Seija Väisänen

Esitykset
to 16.3 klo 12 Suokadun toimintakeskus, liikuntasalima

27.3. klo 11.30 Melankadun toimintakeskus, monitoimitilake

29.3. klo 11.30 Alava-talo, salima

8.5. klo 11.30 Puijonlaakson toimintakeskus, liikuntasalipe

12.5. klo 10 Leväsen toimintakeskus, liikuntasali


Shared Futures: Imagining Future Bodies on tour at service centers

Imagining Future Bodies is a performance in which a group of participants consisting of people from Kuopio over 60 years of age share their experiential journey to the future of Kuopio with the audience.

Imagining Future Bodies premiered at ANTI Festival 2022 and now the working group will go on tour at local service centers.

The performers have explored the urban space and their habitats, as well as their dreams and hopes of the future. Deep and radical listening, co-imagining and utilizing a multi-sensory approach have been central to the work. On the service center tour, the group brings different future materials, sound worlds, bodily landscapes and environments to light.

Welcome!

Työryhmä
Ohjaus: Emma Fält & Anna-Maria Väisänen

Esiintyjät: Merja Suurniemi, Lea Pulkkinen, Airi Kostet, Arja Krook, Seija Väisänen