drawing out loud

About

Emma Vilina Fält (s.1983) on Suomessa syntynyt visuaalinen taiteilija, joka yhdistelee työssään piirrettyä viivaa, installaatio- ja esitystaidetta. Hän tutkii piirroksen luomaa kontaktia ja tapahtumaluonnetta, sekä yhdessä ajattelemisen tapoja. Emma työskentelee Suomessa ja ulkomailla.

Hänen yhteistyökumppaneitaan ovat  viime vuosina olleet muun muassa Itäisen tanssin aluekeskus Kuopiossa, MoKs residenssi (Viro), Juminkeko-säätiö (FI), ANTI-Contemporary Art festival, Thinking through drawing (UK/USA) -, Draw to Perform – (USA) ja Totaldobze (LV)- yhteisöt. Hän on työskennellyt muun muassa seuraavien taiteilijoiden kanssa: Madeleine Flynn & Tim Humphrey (AUS), Anna Fält (FI), Taina Kontio (FI), Arlene Tucker (TAIWAN/USA/FI) ja David Wells (AUS). Hän järjestää piirrostyöpajoja ja opettaa Taidekoulu Maassa Helsingissä.

Työstäni:

Kuuntelen maailmaa piirtäen. Työssäni keskityn tuomaan esiin tapoja, joilla  luomme kontaktin maailmaan. Jäljitän kokemusta koskettamisesta ja kosketetuksi tulemisesta, ja piirrän esiin sitä kuinka ympäröivä maailma vallottaa ja lävistää meidät. Minua inspiroi muun muassa se kuinka keho ja sen rajat määrittyvät ja miten yritämme kontrolloida niitä.

Työni on monitaiteista ja monialaista, mutta kutsun sitä piirtämiseksi. Teosten luonne on paikkasidonnainen ja työhön liittyy usein osallistavia elementtejä: Kokemukseni mukaan piirrokseni ovat aina yhdessä tehtyjä, sillä viivat avaavat avoimen dialogin tilan, materiaalien, liikkeen ja äänen kanssa. Virratakseen, kasvaakseen, limittyäkseen ja kadotakseen piirrokset tarvitsevat ympärilleen vaihtuvia tiloja, joiden kanssa dialogisuus syntyy.

Piirrän musteella ja käytän kehoani, siveltimiä, tikkuja ja löydettyä materiaaleja eri pinnoille. Kun työskentelen, tunnustelen tuntematonta tilaa energian ja emootion välissä. Piirtäessä koen olevani aktiivinen kuuntelija.

 

Emma 2017

Emma Vilina Fält (s.1983) is a visual artist working in the field of drawing, installation – and performance art. Her main interests are in live acts, contact and togetherness of drawing. Emma Fält is based in Kuopio, Finland.

Previously she has done art projects and drawing workshops at Regional Dance center of Eastern Finland, MoKs residency (EE), Juminkeko – The Information Center of Kalevala and Carelian Culture (FIN/RUSSIAN CARELIA) ANTI-Contemporary art festival (FIN) and Thinking through drawing (UK/USA) and Draw to Perform – group (Ram Samocha UK). She has currently worked with artists Madeleine Flynn & Tim Humphrey (AUS), Anna Fält (FIN), Taina Kontio (FIN), Arlene Tucker (TAIWAN/USA/FIN) and many more. Emma teaches contemporary drawing at Art School MAA, Helsinki, Finland.

About my work:

I listen the world through the acts of drawing. My work takes a comprehensive look at it as a means to make contact and collaboratively explore our experience of the world, touching and being touched, invaded and pierced by the world. I am interested in the limits of ones body and environment, the ways we try to define and control them.

 The body of my work combines multidisciplinary drawing practice, live performances and installation art. It is often site-specific. My performances have participatory aspect: In my work, the drawing is always done together with things: Lines are in open dialogue with space, materials, movements and sounds to stay in flux, growing, overlapping and vanishing endlessly.

 I draw mostly with Black ink and use my body, brushes, sticks and found materials to draw on different surfaces.

When working, I am reaching the space between energy and emotion. When I am drawing I am an active listener.

Emma 2017