Etsimme Android-puhelimia/tabletteja lainaan taideteosta varten

Oletko kuullut älypuhelin-paastosta? Haluatko lomaa omasta mobiililaitteestasi? pohditko  miten mobiililaite vaikuttaa päiviesi kulkuun ja tapaasi viestiä? Onko kotona useampi kuin yksi laite?

Taiteilijat Emma Fält ja Roberto Fusco antavat tulevassa näyttelyssään Galleria ARS LIBERA:ssa Kuopiossa sinulle hyvän mahdollisuuden aloittaa kesä poikkeavalla tavalla, ilman älypuhelinta. Surface tensionPintajännite – näyttely käsittelee ihmisten, sekä ihmisen ja muun luonnon välistä vuorovaikutusta piirroksen, äänen ja animaation keinoin. Kokonaisuus käsittää useita teoksia, joista muodostuva kokonaisuus kutsuu pohtimaan vuorovaikutusta eri näkökulmista. Osana näyttelyä on moniosainen digitaalinen animaatio, joka esitetään mobiililaitteilla. Teosta varten etsimme 10-20 puhelinta/tablettia lainattavaksi näyttelyn ajan 5.-23.6.2019. Tarkoituksemme on lainata laitteet niiden ostamisen sijaan, sillä silloin vältämme tarpeettoman kulutuksen teoksen esittämiseksi. Lisäksi yleisölle avautuu mielenkiintoinen tapa lähestyä näyttelyn teemoja oman kokemuksen kautta.

Kiitoksena lainaajille tarjoamme mahdollisuuden oppia jotain uutta. Toimimme taiteellisen työn ohella nykypiirtämisen ja mediataiteen opettajina sekä ammatillisella- , että korkeakoulutasolla. Lainaamaasi puhelinta vastaan voit toivoa vapaasti jotain osaamiseemme liittyvää taitoa, jota haluaisit meidän sinulle opettavan. Voit esimerkiksi inspiroitua jostakin käyttämästämme piirrostekniikasta, äänityöskentelystä tai ohjelmoinnista. Järjestämme näyttelyn aikana galleriassa päivän, jolloin kokoonnutaan oppimaan mobiililaitteitaan lainanneiden toivomia asioita ja jaetaan kokemuksia työskentelyn lomassa. Pajoihin voi osallistua voi englannin ja suomen kielellä ja ne sopivat eri ikäisille.

Jos haluat aloittaa kesäsi poikkeavalla tavalla, ota meihin yhteyttä ja kerromme lisää projektista, teoksesta ja tietysti yksityisyyden suojasta lainattuja laitteita koskien.

 

Ystävällisin terveisin,

Roberto Fusco & Emma Vilina Fält

045 630 4130/Emma

https://emmafalt.net/

https://www.robertofusco.net/

 

Näyttelyä tukee Taiteen edistämiskeskus

DRAW & SOW – exhibition at MaaTila

mustard seed small

Emma Fält and Egle Oddo: DRAW AND SOW

3.4- 20.4.2019

Welcome to the opening on Tuesday 2nd of April at 6pm

MAA-tila, Pääskylänrinne 10, Helsinki

Opening hours: Wed-Fri 2pm – 6pm, Sat-Sun 1pm-5pm

Draw and Sow is a display by Egle Oddo and Emma Fält opening with a performance Tuesday 2nd of April at 18:00. The artists present both finished pieces as well as work in progress, with the aim to give a voice to the engine moving and spinning behind and before the outcomes of their practices.

Works of art as finished products and exhibitions as collections of them are only one of the possible ways of transmitting knowledge and culture. There is an opportunity in transcending such a predefined modality of use and enjoyment, by entering into an ongoing relationship with the makers of art, their thinking, and their complex cognitive processing system.

The idea of Draw and Sow is precisely that to offer people opportunities for growing their own experimental thoughts within the apertures exposed in the fragmentary yet fertile unfinished.

In this relational modality the public itself will with its presence de facto shape and alter the experience of the other spectators and of the makers.


The exhibition is part of the ongoing series presenting teachers of Art School MAA 2018–2019.


Egle Oddo, b. 1975 in Italy. Her work focuses on linear and non-linear narration as an art form. Since 2007 she consistently works performing with seeds. Using what she names as ‘an un-gardening modality’, Egle fades the demarcation line between sites for cultivars, urban landscape and wilderness, creating in the long term unpredictable assemblages of species and new aesthetic formations. When offered, exchanged, and planted, the seeds become a symbol of reciprocity in the inter-cultural and inter-species relationships, becoming also part of a nomadic population that does not exist in a continuous, always-alike, centralized form like a seed bank, but it is widespread, living and acting in the hands of various communities. Her work is carried out following a careful observation of the emerging way in which people touch, treat and share the seeds in different cultures.

Egle’s creations are present at international biennials, Museums and relevant institutions, as well as cutting edge and independent alternative spaces and events.

Egle Oddo’s research is supported by Arts Promotion Centre, by Kone Foundation and STEBICEF Department of Vegetal Biology, Anthropology and Zoology of Palermo University.

https://koneensaatio.fi/en/from-emergent-to-emerged-ark-of-seeds-and-the-planetary-garden/


Emma Vilina Fält, b.1983 in Finland, BA Design, MA Fine Art, is a Finnish artist working in the field of drawing, performance, installation and live art. Her main interests are in workshops as live acts, contact, listening and togetherness of drawing. Her work takes a comprehensive look at the act of drawing as a means to make contact and collaboratively explore our experience of the world. The body of her work combines drawing, sound and movement and is often inspired by language, sites and collisions of living and inanimate worlds. Fält has shown her work in Finland and abroad in festivals, symposiums, Museums. She works with artists, researchers and communities around the world to open new drawing dialogues. Emma Teaches drawing at Art School Maa in Helsinki, and works as a visiting teacher in different schools and institutions around the world. Fält is one of the co-directors in Thinking through Drawing – an Interdisciplinary education and research – network.

http://emmafalt.net


Press pictures:

https://www.dropbox.com/sh/nwt92ekk748yxx2/AABPnos-X1yBYh0lbVekBOtYa?dl=0

More information:

info.maatila@gmail.com

https://www.maatilaprojectspace.fi

///////////////////////////////////////// SUOMEKSI /////////////////////////////////////////////

Emma Fält ja Egle Oddo: PIIRRÄ JA KYLVÄ

3.4-20.4.2019

MAA-tila, Pääskylänrinne 10, Helsinki

Aukioloajat ke-pe 14-18, la-su 13-17

Avajaiset tiistaina 2.4. klo 18

Piirrä & Kylvä kokoaa yhteen Emma Fältin ja Egle Oddon valmiita ja keskeneräisiä töitä. MAA-tila Galleriaan rakentuvan kokonaisuuden tarkoitus on tuoda esiin heidän työskentelynsä ja valmiiden teosten taustalla vaikuttavia voimia.

Taideteosten ja niistä koostettujen näyttelykokonaisuuksien esittäminen on vain yksi tapa siirtää tietoa ja kulttuuria. Piirrä ja Kylvä -kokonaisuus pyrkii ylittämään näitä ennalta määriteltyjä esittämisen, sekä vastaanottamisen tapoja. Kokoelmassa sukelletaan sisään taiteelliseen työskentelyyn ja ajatteluun, sekä jäljitetään kiemuraisia kognitiivisia prosesseja niiden taustalla.

Työ tarjoaa katsojalle myös mahdollisuuden kasvattaa ja kehitellä omia erityisiä, kokeellisia ajattelutapoja. Kokonaisuus tuo esiin toisaalta taiteellisen ajattelun fragmentaarisuutta, toisaalta hedelmällisiä keskeneräisyyden reittejä, sekä epämääräisyyksiä ja aukkoja.

Tilassa vieraileva voi läsnäolollaan muokata ja työstää hänen jälkeensä tulevien kokemusta loputtomasti kasvavassa ja kehittyvässä kokonaisuudessa.

Näyttely on osa Taidekoulu MAAn näyttelysarjaa, jonka tarkoituksena on esitellä Taidekoulu MAAn opettajakuntaa 2018-2019.

Egle Oddo, s. 1975 Italiassa. Hän keskittyy työssään lineaariseen ja non-lineaariseen kerrontaan taiteena. Vuodesta 2007 lähtien hän on tehnyt siemeniin liittyviä performansseja. Anti-puutarhanhoidoksi nimeämäänsä menetelmää käyttämällä Oddo hämärtää viljelymaan, urbaanin ympäristön ja villin luonnon välisiä rajoja. Egle luo pitkäkestoisia ennalta-arvaamattomia lajiyhdistelmiä ja esteettisiä muodostelmia. Tarjotut, vaihdetut ja kylvetyt siemenet toimivat kulttuurisen vastavuoroisuuden ja lajin ylittävien suhteiden symboleina. Siemenistä tulee myös osa nomadipopulaatiota jota ei ole olemassa samanlaisena, pysyvänä, keskitettynä, kuten siemenpankki vaan on laajalle leviävä elävä ja useiden yhteisöjen käsissä muuttuva. Oddo tarkastelee huolellisesti työssään tapoja joilla ihmiset koskettavat ja jakavat eri kulttuurien siemeniä. Eglen teokset ovat olleet esillä kansainvälisissä biennaaleissa, museoissa ja instituutioissa, sekä vaihtoehtoisissa taidetapahtumissa ja -tiloissa.

Egle Oddon tutkimusta tukee Taiteen edistämiskeskus, Koneen säätiö ja STEBICEF, Palermon yliopisto.

https://koneensaatio.fi/en/from-emergent-to-emerged-ark-of-seeds-and-the-planetary-garden/

Emma Vilina Fält, s.1983 on suomalainen taiteilija joka työskentelee monitaiteisesti piirroksen, esitystaiteen, installaatio- ja live taiteen kentillä. Häntä tarkastelee piirrostyöpajoissa ja osallistavissa teoksissaan yhdessä piirtämisen luomaa kontaktia, tapahtumaluonnetta, sekä kuuntelevaa otetta. Työssä keskeistä on piirtämisen teko, jota inspiroivat keho, sanat ja sanattomuus, vaihtuvat ympäristöt, sekä elollisen ja elottoman kohtaaminen. Viime aikoina hän on tutkinut erityisesti piirrettyä dialogia, sen ääntä, sekä materiaalisuutta ja immateriaalisuutta yhdessä mediataiteilija Roberto Fuscon kanssa. Fältin työ on ollut esillä festivaaleilla, symposiumeissa, gallerioissa sekä museoissa Suomessa ja ulkomailla. Hän työskentelee kansainvälisesti taiteilijoiden, tutkijoiden ja yhteisöjen parissa, pyrkimyksenään avata yhä uusia dialogeja. Emma opettaa piirtämistä ja järjestää siihen liittyvää toimintaa, sekä työpajoja. Hän on yksi Thinking through Drawing – tutkimusyhteisön koordinaattoreista. Fältin tutkivaa työtä tukee Taiteen edistämiskeskus.

http://emmafalt.net

Lehdistökuvat:

https://www.dropbox.com/sh/nwt92ekk748yxx2/AABPnos-X1yBYh0lbVekBOtYa?dl=0

Lisätiedot:

info.maatila@gmail.com

https://www.maatilaprojectspace.fi

Creating space for listening – exhibition

Creating Space for Listening  // Fält & Fusco 

Opening:  13.3 @ 18:00 – 20:00
Visiting times: 14 – 17.3 & 19 – 23.3.2019
16:00 – 19:00

What can we read and learn from the lines we create together? What can we communicate through drawing? It is a way not only to visualize gestures but to make it possible to touch, feel and sense the intensity of the movement and the personal space needed. Drawing can reveal one’s limits and enables one to change them.

With this installation the artists will challenge themselves and the visitors to meet, have wordless conversations and create new space together. They are using drawing and the sounds that it makes as tools to listen, ask, address, touch and mark what’s been found. The work starts from dialogues between Fält and Fusco and continues with inviting visitors to participate in the drawing on the walls and floor of the gallery space. Finally, these meetings are all connected to each other with the lines created.

With the support of Arts Promotion Centre Finland (Taike)

https://www.facebook.com/events/691153564632806/

 

Hyvää Uutta Vuotta! Happy New Year!

 

Kiitos kuluneestavuodesta kaikille, joiden kanssa olen saanut jakaa tekemisen iloja, suruja ja haasteita. Erityisesti kiitän kanssatateilijoita, sekä uusia ja vanhoja oppilaita. Jatketaan siitä missä ollaan.

Toivon että tulevana vuonna  voimme haastaa itsemme yhä avoimempaan, hyväksyvään ja uteliaaseen dialogiin piirroksen keinoin.

Thank You fellow artists, students and everyone I had chance to share joys, sorrows and challenges in art. Special thanks to all my fellow artists and students.

I hope we could make even more open accepting and curious dialogues through drawing in the year 2019.

IMG_2855.jpg

Amoebas. 148x 210mm, Suminagashi-technique on seawater. 2018

Memories from Drawing workshops Taidekoulu Maa at HAM – corner

Hei kaikki! Hi everyone!

Here you go, some memories of drawing workshops this autumn at HAM-kulma https://www.hamhelsinki.fi/location/ham-kulma/, Helsinki. We had four themes: Movement, Improvisation, Dialogue and Sound.

Thank you everyonewho collaborated and participated! Hope to see you soon again!

Also I hope you to read what my former student Netta Omidbekhoda writes about art (In Finnish) and about drawing dialogue we had together: https://kriitikkokavelylla.blogspot.com/

All the best,

Emma

Käsintekemisen ääniä – Sounds of making by hands

You can listen to the sketching and planning a street art piece in Kuopio. All sounds are hand made using pencil, sticks and ink and recorded during the sketching process. Final painting on the street (see photo below) was inspired by the sounds we produce by using our hands and the sounds of the environment.

When you encounter this painting on the street, save the qr-code, take a look and relisten to this:

IMG_1635

Sketching and playing with sounds of the drawing.

Recording: Timo Knuutila, 2018 Kuopio.

Recorded at homestudio in Kuopio just before painting this piece,

 

Drawing workshops at HAM-Helsinki

Hello everyone!

I would like to invite you this autumn to take part to four drawing workshops at HAM -kulma  in Helsinki as part of Tadekoulu Maa at HAM-project . The workshops are free of Charge and suitable for everyone.

Save the Dates/themes:

15.9. Body, Movement and space

22.9. Improvisation

29.9. Conversation

6.10. Sound and digital drawing with Roberto Pugliese

everytime between 10 AM – 5 PM

You can sign up for all workshops, (which I highly recommend) or just pick some of them. Just send me an email telling your name and which workshop(s ) you want to join!

After registration, Ill send you and email that includes all the information you need before participating.

You are very wellcome!

Emma

 

 

 

Mikä Maa, mikä taidekoulu?

Ilmoittaudu piirustustyöpajoihin ja tule mukaan taidekouluun!!

 

Taidekoulu Maa HAM kulmassa 12.9.–7.10.2018

Mikä Maa, mikä taidekoulu?

Taidekoulu Maan kolmosluokka siirtyy kuukaudeksi opiskelemaan HAM-kulmaan, Tennispalatsiin. Myös kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua opetustunneille, joilla pyritään avaamaan ja valaisemaan taidekoulutusta kaikille halukkaille.

Taidekoulutuksella on merkitystä ja se nähdään tärkeänä osana yhteiskuntaa. Taidekoulu Maan koulutusohjelma valmentaa opiskelijoita toimimaan taiteilijan ammatissa. Koulun opetus perustuu teorian ja käytännön jatkuvaan vuoropuheluun. Opetuskursseilla tehdään opiskelijoiden kanssa harjoitustöitä, jotka suoritetaan osittain interventioina ja performansseina. Taiteilijoita ei kouluteta tuottamaan vain esineitä vaan he luovat tilanteita, rakentavat verkostoja, järjestävät tapahtumia ja pyrkivät vaikuttamaan todellisuuteen sekä poliittisesti että sosiaalisesti. Esimerkiksi Pekka Niskasen Havaintoprosessit-kurssilla HAM-kulmaa käytetään taidelaboratoriona, jossa toteutetaan opiskelijoiden taideprojekteja.

Yleisö voi seurata Taidekoulu Maan opetusta HAM-kulmassa ja osallistua siihen ajoittain pääsääntöisesti kuuntelu- ja keskusteluoppilaina maanantaista perjantaihin. Viikonloppuisin yleisöllä on mahdollisuus toimia kokopäiväisinä opiskelijoina, sillä lauantain Piirustus-työpajat ja sunnuntain Havaintoprosessit-työpajat on tarkoitettu yleisölle. Myös ilta-aikaan taidemuseo herätetään eloon, sillä torstaisin järjestetään yleisölle avoin Performanssi-työpaja ja perjantaisin Screening-tilaisuuksia AV-Arkin kanssa. Lauantai-iltaisin HAM-kulman valtaa Performance-klubi ja sunnuntai-iltaisin tanssitaan.

HAM-kulmassa opettajina toimivat muun muassa Pekka Niskanen, Shinji Kanki, Kari Yli-Annala ja Emma Fält. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti.

HAM Helsingin taidemuseo toteuttaa projektin yhdessä Taidekoulu Maan kanssa. Projektin vastaava tuottaja on kuvataiteilija Pekka Niskanen.

HUOM!

Piirustustyöpajat lauantaisin 15.,22.,29.9 ja 6.10 klo 10-17

Ilmoittautuminen joko yhteen tai useampaan työpajaan osoitteessa emmavilina@gmail.com

Vapaa pääsy!