Emma Fält

Drawing out loud

FIN (in english below)

Emma Vilina Fält (s.1983) on monialainen taiteilija, jonka työssä yhdistyvät piirros-, esitys- ja äänitaide, sekä osallistava työskentely.

Teoksissaan Fält hakee kontaktia ympäröivään, jäljittää kokemusta koskettamisesta ja kosketetuksi tulemisesta. Hän tutkii työssään kehojen, asioiden, esineiden, kielen sekä ajattelun rajoja. Teokset tarkastellaan intiimiä ja avointa kohtaamista, hyödyntäen piirroksen prosessinomaisuutta, moniaistisuutta ja tapahtumaluonnetta. Teoksissa keskeneräinen ja raaka, sattumanvarainen kohtaa yksityiskohtaisen ja pitkälle suunnitellun. Fält pyrkii laajentamaan ja venyttämään käsitystä siitä, mikä piirros on ja miten se esitetään.

Hänen teoksiaan on nähty viime vuosina Mäntän Kuvataideviikoilla 2021, M_ITÄ? Biennalessa, ANTI – festivaaleilla, Yksin Sateessa – ja KEHÄ – festivaaleilla, ITAK-näyttämöllä, MUU-galleriassa, Third Space – galleriassa, Draw to Perform – ja Thinking through drawing – symposiumeissa. Hän työskentelee Suomessa ja kansainvälisesti taiteilijoiden, pedagogien ja tutkijoiden kanssa. Hän on viime vuosina toteuttanut useita teoksia ja näyttelyitä työparina mediataitelilija Roberto Fuscon kanssa. Fält on yksi kansainvälisen Thinking though drawing – ryhmän koordinaattoreista.

Piirtäminen on minulle monitaiteinen tekemisen tapa. Se ei suoraan liity visuaalisuuteen, vaan on ennen kaikkea kehollisuutta, ajattelun ja kokemuksen havainnointia siten, että siitä jää jonkinlainen jälki. Oma tutkiva työni piirroksen parissa keskittyy sen ääneen ja vuorovaikutteisuuteen. Lisäksi minua kiinnostaa piirroksen suhde materiaan. Koen piirtämisen tapahtuman oman äänen etsimisenä, läsnäolon manifestaationa, sekä intiiminä, sanattomana dialogina, jonka avulla ihmiset saattavat kokea yhteyttä ja jakaa tilan. Piirtäminen mahdollistaa itsen ja maailman uudelleenjärjestämistä ja tekee olemattomasta olevaista. Se koskettaa etäisyyden päästä.”

EN

Emma Vilina Fält (s.1983) is a multidisciplinary artist working with drawing, installation, performing arts and participatory practices. Her main interests are in live acts, contact and togetherness of drawing. Fält is inspired by the body, its boundaries and possibilities to connect with the world. In her work, unfinished and raw meet detailed and well-planned. Fält seeks to expand and stretch the understanding of drawing and the ways to present it.

Previously her work has been presented at Mänttä Art Festival, Lonely in the Rain-festival, ANTI-Contemporary art festival, ITAK – Stage, M_ITÄ Biennale, MUU Gallery and Third space – gallery. She has done workshops at Thinking through drawing and Draw to Perform – symposiums (UK) and in Äänen Lumo events. Emma teaches at Art School MAA, Helsinki. She works as a coordinator of Thinking through Drawing, an international group of drawing research.

“For me, drawing is a multidisciplinary way of doing things. It is not directly related to visuality, but above all, it is corporeality. It creates a possibility to study the experience and thinking processes through the trace. My practice focuses on soundscapes and dialogue. I am also interested in relation between traces and matter. I understand drawing as a way of being, a journey of finding one’s voice, an intimate, fragile, wordless dialogue and a manifestation of presence. Doing it together can allow strangers to experience connection and share space even in the hardest circumstances. Drawing makes it possible to reorganise oneself and the world and make non-existent existing. It touches from a distance.”