Schlupp –symposium

15. Installation view 2:ef

I am happy to be here drawing and talking about my work in Joensuu with this magnificent group of artists!

Everyone, Wellcome to Taidekeskus Ahjo, Joensuu, Finland

between 28.5 – 16.6.2015

https://www.facebook.com/events/661282450644980/

Suomeksi: Schlupp -piirtäjä symposium
28.5 – 16.6.2015 taidekeskus ahjo

Schlupp –symposium sijoittuu taiteen tekemisen ja näytille asettamisen välimaastoon ja nostaa
esille taiteilijoita ja toimijoita jotka omalla toiminnallaan avaavat uusia polkujaan ja luovat rihmastoja taiteen kentässä. Verkostoituneessa maailmassa uudet tavat tehdä ja tuoda esille taidetta ovat avanneet taiteilijoille uusia työkaluja tehdäja tuoda esille teoksiaa ja tarinoita.

Tänään kun me voimme kaikki olla digitaalisesti toistemme rajapinnoilla schlupp luo Joensuuhun väliaikaisen tilan reaalikohdata teoksia, tarinoita ja tekijöitä jotka liikkuvat sujuvasti digitaalisen ja reaalisten maailmojen välissä.

“Pelkkä tiedon jakaminen ei siis riitä vaan tärkeää on dialogi ja keskustelu. Digikohtaamisista puuttuvat aina mikroeleet, liikkeet, tunne ja luottamus. Arvokkainta reaalikohtaamisissa onkin se, mitä ei kerrota, eli se pieni emotionaalinen suhde, mikä syntyy ihmisten välille.” –Teemu Leinonen

Tapahtumaan osallistuvat taiteilijat ja toimijat:

Zven Balslev
CPPP
Emma Fält
Arlene Tucker
Hyponbatia
Tuomas Tiainen
Tommi Musturi
Timo Konttinen
Sami Aho
Jouni Viljakainen
Arto Nurro
tabulaland
Kalevi Helvetti
Jyrki Riekki
Ville Vuorenmaa
Maria Stereo
Mari Ahokoivu
Kaija Papu
Saara Salmi
Roju
Jyrki Nissinen
Noora Isoeskeli
Jan Andersson
Sami Viljanto
Joonas Rinta-Kanto
Kati Närhi
Ville Pirinen
Jyrki Heikkinen

cultpump.dk
http://www.tabulaland.com/
http://www.taidekeskusahjo.net/

Schlupp – symposium on osa Taiteen edistämiskeskuksen Taiteilija tänään hankekokonaisuutta.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s