Shared Futures

2021

in collaboration with Anna Maria Väisänen

On display in Mikkeli Art Museum 2021

LIVE Art piece and a multimedia installation is on display in Mikkeli Art Museum in 2021 M_ITÄ? Biennaali at Mikkeli Art Museum in the summer 2021.

more info at: https://www.mitabiennaali.fi/fi/biennaali/mikkeli

Fält – Väisänen

Shared Futures – Jaettu Tulevaisuus

2021

Ääniteos, piirros, valokuvat, kutsut

Millaisena haluaisit kokea kotikaupunkisi tulevaisuudessa? Miltä utopia tuntuu? Mitä  me kaikki voisimme tehdä jo tänään paremman maailman rakentamiseksi?

Shared Futures – Jaettu Tulevaisuus on moniosainen osallistava ja keskusteleva teos. 

Sen ensimmäinen osa toteutettiin Mikkelissä viikko ennen näyttelyn avautumista. Emma Fält kutsui mukaan 11 henkilöä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Anna Maria Väisänen vei jokaisen osallistujan kaupunkikävelylle Mikkelin keskustaan. Kävelijöillä oli kuulokkeet, joiden kautta ympäristön äänet kuuluivat voimistettuina. Kävelyllä kuunneltiin ja tunnusteltiin kaupunkiympäristöä, jossa elämme nyt. 

Tämän jälkeen Fält haastatteli kävelijöitä. Jokainen sai jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan paikoista, tulevaisuudesta ja toiveistaan niihin liittyen. Fält piirsi esiin heidän ajatuksiaan ja tuntemuksiaan unelmien kaupungista 100 vuoden kuluttua. Piirtämisestä syntyi äänimaisema, jota osallistujat saivat kuunnella kertoessaan.

M_itä?-biennaalissa nähdään piirrosinstallaatio sekä haastateltavien ajatuksista ja piirtämisen äänistä koottu ääniteos. 

Lähtökohta Shared Futures – teokselle oli utopia tulevaisuudesta, jossa ihmiset ovat ymmärtäneet jakamisen syvällisen merkityksen ja päästäneet irti omistamisen pakosta. Haaveena on maailma jossa vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet merkittävästi muun muassa siksi, että ihmisillä on parempi yhteys omaan kehoonsa ja kokemusmaailmaan. Fält ja Väisänen kysyvät itseltään ja toisiltaan: Millaisen elinympäristön kykenemme luomaan, jos opimme ensin kuvittelemaan sen parhaaksi mahdolliseksi yhdessä? 

Teos ehdottaa palaamista omaan kehoon, sen läsnäoloon ja kykyyn kokea ja kuvitella.

Työ jatkuu sarjana kävelyitä eri puolilla Suomea ja kesän aikana julkaistaan sarja kuunnelmia verkossa.

Kiitokset kaikille kävelijöille Mikkelissä: Jani Leinonen, Soile Kuitunen, Pia Puntanen, Pilvi Porkola, Carmen Rodergas, Harri Hakala, Leena Haapasaari, Noora Rauhala, Kati Häkkinen, Topiantti Äikäs, Taru Tähtinen

Valokuvat: Harri Heinonen