Jaettu tulevaisuus -Työpajat Kuopiossa 2022

Tervetuloa pohtimaan ja tunnustelemaan tulevaisuutta. Millaisen kaupungin ja maailman haluaisimme jälkipolville jättää?

Jaettu tulevaisuus -työpajat on suunniteltu 65-75-vuotiaille, mutta kaikki +60-vuotiaat ovat tervetulleita mukaan. Työpajoissa tutkitaan kotikaupunkia, sen herättämiä muistoja ja tuntua.

Kävely, piirtäminen, tunnustelu, liike sekä ääni johdattavat meidät matkalle omaan kaupunkiimme ja toiveisiin sen tulevaisuudesta. Hyödynnämme työssä tuttuja ja tuntemattomia karttoja sekä toteutamme uusia. Työpajoissa tutustumme myös nykyteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin hahmottaa ja tutkia maailmaa.

Yhdessä pohdimme millainen olisi unelmien tulevaisuus ja mitä voimme oppia kuuntelemalla toisiamme ja elinympäristöä tarkasti kaikki aistit avoinna?

Työpajat ohjaavat taiteilijat Emma Fält ja Anna-Maria Väisänen.

Missä?

Kohtaamo (Kuopion pääkirjasto, Maaherrankatu 12 / Museokatu 1)
Tila on esteetön.

Milloin?

Maanantaisin klo 10.00 – 12.00

Tulevat työpajat 2022:

10.1.
17.1.
24.1.
31.1.

7.2.
14.2.
21.2.
28.2.

7.3.
14.3.
21.3.
28.3.

Jaettu tulevaisuus -työpajat ovat osa IKO – kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hanketta, jossa tuetaan ikäihmisten hyvinvointia taiteen avulla. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja sitä toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto. Kuopiossa IKO-hankkeen toteutuksesta vastaa ANTI – Contemporary Art Festival.

Shifting Sands live in joensuu

FIN

Fusco – Fält – Haatainen: Shifting Sands

Perjantai 26.11. klo 17.30, Taidekeskus Ahjo
Lauantai 27.11. klo 11-19, Taidekeskus Ahjo / INSTALLAATIO

Shifting Sands on monitaiteinen runo ja ruumiinavaus. Teos on kunnianosoitus kaikille kehoille, niiden epämääräisyydelle, kauneudelle ja alati muuttuvalle luonnolle.

https://itak.fi/ohjelmisto/emma-falt-inka-leea-haatainen-ja-roberto-fusco-shifting-sands/

EN

Fusco – Fält – Haatainen: Shifting Sands
Friday 26.11. at 5.30pm, Art Centre Ahjo
Saturday 27.11. at 11-19, Art Centre Ahjo / INSTALLATION
Shifting Sands is a multiart poem and an autopsy. It is a homage for all the bodies, their vagueness, beauty and ever changing nature.

Photo: Kim Saarinen 2021

Anna-Maria Väisänen: TOUCH BAR + TOUCH ME w/ Emma Fält

KUTSU / INVITATION

Anna-Maria Väisänen: TOUCH BAR + TOUCH ME w/ Emma Fält
27.10.–13.11.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: Poikkeuksellisesti. Ajat tekstin jälkeen.*
Lopettajaiset lauantaina 13.11. klo 19–21. Koronaohjeistukset muistaen. Tervetuloa, välkommen!

TOUCH BAR

Freelance-tanssitaiteilija Anna-Maria Väisänen on tutkinut työssään erilaisia tapoja koskettaa viimeisen kahdeksan vuoden ajan, fyysinen kosketus ihmisten välillä on ollut osa hänen praktiikkaansa koronaviruspandemiaan saakka.

TOUCH BAR on kokeellinen sarja kahdenkeskisiä kohtaamisia, joissa tutkitaan kosketusta ilman fyysistä kontaktia. Kosketuksen välineinä käytetään erilaisia artefakteja, joita Väisänen tutkii syksyn 2021 aikana. Kokija / osallistuja määrittää taiteilijan kanssa omat rajansa kohtaamiselle. TOUCH BAR on tila jossa pysähdytään kuuntelemaan, herkistämään aisteja, luomaan yhteistä rituaalia, tutkimaan kosketusta, katsomaan ja katsomisen kautta löytämään mahdollisuutta koskettaa tai tulla kosketetuksi. Jaettu tila muovautuu kunkin kokijan kanssa, kahdenkeskiseen kohtaamiseen otetaan yksi osallistuja kerrallaan.

TOUCH BAR on konsepti ja tila joka tutkii pehmeyttä, laskeutumista ja dialogia ihmisten ja esineiden välillä Galleria Ars Liberassa 27.10.–5.11.2021.

TOUCH ME

Taiteilijat Anna-Maria Väisänen ja Emma Fält jatkavat dialogista työskentelyään kohtaamisen, kosketuksen, piirretyn viivan, koreografian, komposition, paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen rajoilla. Työskentelyn keskiössä on jaetun intiimin hetken tutkiminen ilman puhetta. Väisänen ja Fält tutkivat yhdessä erilaisista kosketuksista muodostuvaa äänimaailmaa Galleria Ars Liberan residenssissä 8.–13.11.2021.

Fält ja Väisänen työstävät parhaillaan laajempaa, pitkäkestoista livetaiteen projektia, joka tutkii unelmien ja utopioiden kartoittamista sekä tutkii unelmointia ja mielikuvitusta. Taiteilijat avaavat työskentelyään yleisölle Galleria Ars Liberassa 12.–13.11.2021.

* Mahdolliset TOUCH BAR -kohtaamisajat:

27.10. klo 12–18
28.10. klo 12–18
29.10. klo 12–15
2.11. klo 13–17
3.11. klo 12–17
4.11. klo 12–17
5.11. klo 12–14 (KAIKILLE AVOIN AIKA)

HUOM! Nämä ovat yksilöaikoja noin 1h per osallistuja. Varaa oma aikasi Doodlessa:https://doodle.com/poll/ic29wed6gtgeukeg

TOUCH ME w/ Emma Fält

12.11. klo 17–19
13.11. klo 17–19
13.11. LOPETTAJAISET klo 19–21.

//

Anna-Maria Väisänen: TOUCH BAR + TOUCH ME w/ Emma Fält
27.10.–13.11.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Opening hours: Exceptional. Times after the text.*
Closing party on Saturday 13.11. at 18–20. Remembering the corona precautions. Welcome!

TOUCH BAR

Freelance dance artist Anna-Maria Väisänen has studied different ways of touching in her work for the past eight years, physical contact between people has been part of her practice until the coronavirus pandemic.

TOUCH BAR is a concept and space that explores softness, descent, and human dialogue between people and objects. TOUCH BAR is an experimental series of one-on-one encounters that explore touch without physical contact. Various artifacts are used as instruments of touch, which Väisänen will study during the residency.

The experiencer / participant sets their own boundaries for the encounter with the artist. TOUCH BAR is a space where you stop to listen, sensitise the senses, create a common ritual, explore touch, look and – through looking – find an opportunity to touch or become touched. The shared space takes shape with each experiencer, one participant at a time is taken into a two-way encounter.

TOUCH BAR is a concept and a space that explores softness, descent and dialogue between people and objects at Galleria Ars Libera from the 27th of October until the 5th of November 2021.

TOUCH ME

Anna-Maria Väisänen and multidisciplinary artist Emma Fält continue working in dialogue on the interfaces of meeting, touch, drawing, choreography, composition and site-specific art. Central to the work is the exploration of shared intimacy without speech. They will be working together in the residency of Galleria Ars Libera from the 8th until the 13th of November.

Väisänen and Fält are currently working on an extensive live art project that is mapping utopias and investigating the power of dreaming and imagination.

Väisänen and Fält will share their work with the audience on the 12th and 13th of November at Galleria Ars Libera.

* Possible TOUCH BAR meeting times:

27.10. at 12–18
28.10. at 12–18
29.10. at 12–15
2.11. at 13–17
3.11. at 12–17
4.11. at 12–17
5.11. at 12–14 (OPEN TO EVERYONE)

NOTE! These are one-on-one meetings, around 1h per participant. Make your reservation on Doodle:https://doodle.com/poll/ic29wed6gtgeukeg

TOUCH ME w/ Emma Fält

12.11. at 17–19
13.11. at 17–19
13.11. CLOSING PARTY at 19–21.

– – –

+ Galleria Ars Libera: arslibera.com/galleria
+ www.instagram.com/galleria.arslibera
+ www.facebook.com/galleria.arslibera

– – –

Gallerian toimintaa tukee Kuopion kaupunki ja Taiteen edistämiskeskus.

Global City Local City Lab at ANTI 2020

It was a great pleasure to be one of the artists at GCLC Artist Lab at ANTI Contemporary Art Festival this year. I felt priviledged to just be at a live art festival now that every live event is a little miracle. Our project was about thinking about art work and making in a global world, the relationship of local/global. We were not only thinking about but also actively testing different ways of working from distance. We worked with international group of artists online and at the festival center in Kuopio City.

Hyperlocal livestream at ANTI festival center

Read more here:

Tuesday 20.10. – Saturday 31.10.

The Global City Local City lab brings together artists and curators whose work centers upon hyper-localised or locally-responsive approaches to place, responds to local sites, or engages with local histories, situations or conditions.

Memories of Taipei – screening

The lab participants make art through experimentation, research and share knowledge, experiences, questions and perspectives in relation to the making of hyper-localised locally-responsive work.

Global City Local City is a new international platform – initiated as a collaboration between ANTI Festival in Kuopio, Finland, Reykjavík Dance Festival in Iceland and The Map Consortium in the United Kingdom. After the Kuopio lab, we organise a lab in Reykjavík from November 10th to 21st 2020.

During the festival week, the lab artists and curators will open their process to public through discussion meetings and artistic interventions.

Lab Artists & Curators

Memories of Taipei – work in process with Anna Nykyri, Ding Yun Huang, Taiwan, Glyn Roberts, Australia and me

Based in Festival Centre, Kuopio:

Emma Fält, Kuopio, Finland
Henna Kaikula, Bromarv, Finland
Anna Nykyri, Helsinki, Finland
Päivi Savolainen, Kuopio, Finland

Connecting from their international locations:

Sean O’Brien, Reykjavík, Iceland
Cat Bagg (Field Notes), United Kingdom
Ding Yun Huang, Taiwan
Glyn Roberts, Castlemaine, Australia

Chris Higgins and Martin Gent from The Map Consortium are facilitating the lab remotely from Hastings, UK.

Happening in September: Creating Space for Listening will visit KEHÄ – festival

photo: Anniina Holappa, KEHÄ 2020

Creating space for listening is going to visit Kehä – festival in Northern Finland, Oulu this month. I feel so happy to be part of it and it feels good to perform live after a long brake.

My piece is a drawing dialogue with the audience. It is very special chance to draw together with one person at a time. This is an updated version of the drawing installation at Third Space gallery in Helsinki in 2019. In the piece I am inviting people to a nonverbal dialogue. We will create a soundscape by drawing. If desired, everyone can share their thoughts on the encounter after the drawing session. I hope you are able to come and experience some of the works on Saturday 26.9. that is the day for the audience.

Kehä is a Multidisciplinary Artfestival for two. This year there are works from 11 artists, all one-to-one performances. I am really looking forward experiencing it because it is not only a day of performing but 5 days of sharing and working with other artists, with local communities, a symposium and workshops. I am sharing a link and some information about the festival here (unfortunately in finnish).

Kehä-festivaali 2020


 https://www.kulttuuriosuuskuntailme.fi/keha2020

Monitaiteellinen Kehä-festivaali kahdelle järjestetään 25.-26.9.2020 Kulttuuritalo Valveella Oulussa. Kulttuuriosuuskunta ILMEen järjestämän festivaalin teemana on tänä vuonna raja. Aihetta lähestytään kahdenkeskisissä kohtaamisissa muun muassa vuorovaikutuksellisen esitystaiteen, paperiteatterin, improvisaatiovideotaiteen ja holistisen säveltaiteen keinoin.

​Kaikille avoin ja maksuton festivaalipäivä on lauantai 26.9. Teokset toteutetaan yhdelle kokijalle kerrallaan. Osaa teoksia voi katsoa kaikessa rauhassa, osa kutsuu festivaalivierasta osallistumaan. Ohjelmassa on teoksia yhdeltätoista taiteilijalta.

2B – Drawing Changes

Thinking through Drawing – online SYMPOSIUM

16.-18.10.2020

2020 has brought unprecedented health, environmental and human rights challenges that have required us to shift the way that we work, live, and interact in our daily lives.  Our communities are confronting inequality and injustice, and are demanding social change.  2B: Drawing Changes will provide context  in which to connect and converse about how our present moment is changing the ways that people make and share drawings, as well as drawing’s usefulness – as a tool for chronicling, confronting, conceiving and contributing  to opportunities for change that are presented by our times, our fears, our hopes and our hearts.
CALL FOR PRESENTERS AND WORKSHOP LEADERS: 
Please contact us if you are interested in leading a workshop or presenting your recent research findings.

During the live event we have 12 slots for interactive workshops, of 45 minutes each . We also invite proposals for pre-recorded drawing workshops and academic presentations. We are particularly interested in workshops underpinned by cognitive science and recent research findings, as well as relating to our theme of Drawing Changes #drawingchanges, and the Big Draw 2020 green theme #climateofchange  

We now invite you to submit proposals – please send an outline (100 word max) of your proposed workshop or presentation to drawingandcognition@gmail.com. Deadline: 1st August 2020.Those who are shortlisted will be invited to submit a 1 minute sample video.

DoBeDo – Silent Drawing Dialogues (Brew/Fält) at Art, Materiality and Representation
BRITISH MUSEUM/SOAS 1st-3rd JUNE 2018

News 2020

Hi everyone,

I hope you are well and safe ❤

This year I will be mostly working at the studio and learning something new, but there are some dates you can save:

In June there are sound drawing workshops for young in Kuopio. Go and book your place at https://www.kulttuuriareena44.fi/event/kesatoimintaa-kulttuuriareenalla-2020/

In September you can take part in Creating Space for Listening – performance at KEHÄ – festival in Oulu, Finland. Check out the info (right now only in Finnish) at https://www.kulttuuriosuuskuntailme.fi/keha2020

Also, Thinking through drawing is planning on having online symposium this year because our September meeting Drawing Together in New Paltz – New York has postponed to 2021. If you are interested in taking part, offering an online workshop or showing your work, please contact us. You can join our mailing list or write an email to brewdrawing@gmail.com. We will be telling more about it soon at https://www.thinkingthroughdrawing.org

Big Hugs,

Emma

 

Fält & Fusco Surface Tension – exhibition

6.-23.6.2019

at Gallery Ars Libera

Welcome to the opening / avajaiset on Wednesday 5.6.2019 @ 18-20, Suokatu 30, 70110 Kuopio 

more info below / lisää alla

Fält-Fusco Surface tension 19

What is a dialogue? Can we have one that is real and successful between a human being and nature?

The work began with Fält’s attempts to open up a physical dialogue with Barents sea coast at Varanger fjord, especially with its inanimate parts like sand rocks and water. For a month she continued walking the same shoreline, the middle of Vadsø town, in northern Norway. These acts were transformed into drawn, written and recorded material for Fält and Fusco to continue working on with.

Listening to a non-verbal conversation is about intuitively interpreting someone else’s actions through our own body. Understanding implies figuring out the intention of the talker; communication needs a transformation from both sides. We went through computational and intuitive approaches to interpreting the collected images and sound, applying digital processes that analytically extract what matters in an image as well as analogue, tactile and materic transformations of images, understood and reinterpreted through the act of drawing.

As a result of multilayered conversations approaching the theme of dialogues between humans, human and nature, material and immaterial, verbal and non-verbal, the exhibition gathers together what has been found when we let our thoughts and work-in-progress open for the other person to respond to it. We reflected upon both the quantifiable and hard-to-grasp features of a conversation. For our research, we built up a laboratory of some kind to investigate the possibilities of multilingual dialogue, experimenting with physical properties, chemistry and alchemy.

What happens when and if we somehow manage to travel through the surface layer, and find what’s hidden in the depths of the other?

Fält & Fusco

Pintajännitys

6.-23.6.2019

Galleria Ars Libera

Mitä tarkoittaa dialogi? Voimmeko avata aidon, onnistuneen dialogin ihmisen ja muun luonnon välille?

Työprosessi alkoi Fältin matkoista Varanginvuonoon Barentsinmerelle. Siellä hän tutki dialogia ympäristön ja erityisesti sen elottomien osien, kuten hiekan, kivien ja veden kanssa. Joulukuun 2018 ajan Fält käveli Vesisaaren kaupungin arkista rantaviivaa yhä uudelleen keräten materiaalipankin, joka muodostuu valokuvista, piirroksista, kirjoituksista sekä kenttä-äänityksistä. Fält and Fusco ovat jatkaneet työtä yhdessä muokaten näiden tallenteiden sisältöä vuorotellen.

Non-verbaalisen keskustelun kuunteleminen on toisen aktien intuitiivista tulkintaa oman kehon kautta. Ymmärtäminen merkitsee, että pääsemme selville toisen tarkoitusperistä; onnistunut dialogi vaatii kaikilta osallistujilta kykyä muuttua. Me hyödynsimme keskustelussa toisaalta laskennallisia, toisaalta intuitiivisia lähestymistapoja. Digitaalisilla menetelmillä saatoimme tehdä tarkkaa analyysiä tutkimastamme kohteesta esimerkiksi valokuvan tai äänen pohjalta. Analogiset, taktiilit ja materiaaliset lähestymistavat taas auttoivat ymmärtämään ja uudelleen tulkitsemaan ja muokkaamaan tarkastelemaamme. Ne toimivat myös alussa lähtökohtana dialogissa ympäristön kanssa.

Näiden monikerroksisten ja kudelmaisten keskustelujen kautta olemme lähestyneet ihmisten, ihmisen ja muun luonnon, materiaalisen ja immateriaalisen, sekä verbaalisen ja nonverbaalisen välistä vuorovaikutusta. Lopputulemana nähdään näyttely, joka kokoaa yhteen, mitä olemme löytäneet avatessamme keskeneräisen työprosessin toiselle muokattavaksi. Pohdimme keskustelun, sekä mitattavia, että vaikeammin ymmärrettäviä ominaisuuksia. Monikielisen dialogin tutkimiseksi rakensimme laboratorion kaltaisen, jossa olemme saattaneet tarkkailla asioiden fyysisiä ominaisuuksia, kemiaa ja alkemiaa.

Mitä tapahtuu jos/kun me jollain tavoin onnistumme läpäisemään ulkokuoren? Kuinka matkustaa pintojen ja jännitteiden läpi, kohti toisen syvyyksiin piilotettua?

https://emmafalt.net

https://www.robertofusco.net

Työtä tukee Taiteen Edistämiskeskus (Taike)