Jaettu tulevaisuus -Työpajat Kuopiossa 2022

Tervetuloa pohtimaan ja tunnustelemaan tulevaisuutta. Millaisen kaupungin ja maailman haluaisimme jälkipolville jättää?

Jaettu tulevaisuus -työpajat on suunniteltu 65-75-vuotiaille, mutta kaikki +60-vuotiaat ovat tervetulleita mukaan. Työpajoissa tutkitaan kotikaupunkia, sen herättämiä muistoja ja tuntua.

Kävely, piirtäminen, tunnustelu, liike sekä ääni johdattavat meidät matkalle omaan kaupunkiimme ja toiveisiin sen tulevaisuudesta. Hyödynnämme työssä tuttuja ja tuntemattomia karttoja sekä toteutamme uusia. Työpajoissa tutustumme myös nykyteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin hahmottaa ja tutkia maailmaa.

Yhdessä pohdimme millainen olisi unelmien tulevaisuus ja mitä voimme oppia kuuntelemalla toisiamme ja elinympäristöä tarkasti kaikki aistit avoinna?

Työpajat ohjaavat taiteilijat Emma Fält ja Anna-Maria Väisänen.

Missä?

Kohtaamo (Kuopion pääkirjasto, Maaherrankatu 12 / Museokatu 1)
Tila on esteetön.

Milloin?

Maanantaisin klo 10.00 – 12.00

Tulevat työpajat 2022:

10.1.
17.1.
24.1.
31.1.

7.2.
14.2.
21.2.
28.2.

7.3.
14.3.
21.3.
28.3.

Jaettu tulevaisuus -työpajat ovat osa IKO – kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hanketta, jossa tuetaan ikäihmisten hyvinvointia taiteen avulla. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja sitä toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto. Kuopiossa IKO-hankkeen toteutuksesta vastaa ANTI – Contemporary Art Festival.

Happening in September: Creating Space for Listening will visit KEHÄ – festival

photo: Anniina Holappa, KEHÄ 2020

Creating space for listening is going to visit Kehä – festival in Northern Finland, Oulu this month. I feel so happy to be part of it and it feels good to perform live after a long brake.

My piece is a drawing dialogue with the audience. It is very special chance to draw together with one person at a time. This is an updated version of the drawing installation at Third Space gallery in Helsinki in 2019. In the piece I am inviting people to a nonverbal dialogue. We will create a soundscape by drawing. If desired, everyone can share their thoughts on the encounter after the drawing session. I hope you are able to come and experience some of the works on Saturday 26.9. that is the day for the audience.

Kehä is a Multidisciplinary Artfestival for two. This year there are works from 11 artists, all one-to-one performances. I am really looking forward experiencing it because it is not only a day of performing but 5 days of sharing and working with other artists, with local communities, a symposium and workshops. I am sharing a link and some information about the festival here (unfortunately in finnish).

Kehä-festivaali 2020


 https://www.kulttuuriosuuskuntailme.fi/keha2020

Monitaiteellinen Kehä-festivaali kahdelle järjestetään 25.-26.9.2020 Kulttuuritalo Valveella Oulussa. Kulttuuriosuuskunta ILMEen järjestämän festivaalin teemana on tänä vuonna raja. Aihetta lähestytään kahdenkeskisissä kohtaamisissa muun muassa vuorovaikutuksellisen esitystaiteen, paperiteatterin, improvisaatiovideotaiteen ja holistisen säveltaiteen keinoin.

​Kaikille avoin ja maksuton festivaalipäivä on lauantai 26.9. Teokset toteutetaan yhdelle kokijalle kerrallaan. Osaa teoksia voi katsoa kaikessa rauhassa, osa kutsuu festivaalivierasta osallistumaan. Ohjelmassa on teoksia yhdeltätoista taiteilijalta.

2B – Drawing Changes

Thinking through Drawing – online SYMPOSIUM

16.-18.10.2020

2020 has brought unprecedented health, environmental and human rights challenges that have required us to shift the way that we work, live, and interact in our daily lives.  Our communities are confronting inequality and injustice, and are demanding social change.  2B: Drawing Changes will provide context  in which to connect and converse about how our present moment is changing the ways that people make and share drawings, as well as drawing’s usefulness – as a tool for chronicling, confronting, conceiving and contributing  to opportunities for change that are presented by our times, our fears, our hopes and our hearts.
CALL FOR PRESENTERS AND WORKSHOP LEADERS: 
Please contact us if you are interested in leading a workshop or presenting your recent research findings.

During the live event we have 12 slots for interactive workshops, of 45 minutes each . We also invite proposals for pre-recorded drawing workshops and academic presentations. We are particularly interested in workshops underpinned by cognitive science and recent research findings, as well as relating to our theme of Drawing Changes #drawingchanges, and the Big Draw 2020 green theme #climateofchange  

We now invite you to submit proposals – please send an outline (100 word max) of your proposed workshop or presentation to drawingandcognition@gmail.com. Deadline: 1st August 2020.Those who are shortlisted will be invited to submit a 1 minute sample video.

DoBeDo – Silent Drawing Dialogues (Brew/Fält) at Art, Materiality and Representation
BRITISH MUSEUM/SOAS 1st-3rd JUNE 2018

News 2020

Hi everyone,

I hope you are well and safe ❤

This year I will be mostly working at the studio and learning something new, but there are some dates you can save:

In June there are sound drawing workshops for young in Kuopio. Go and book your place at https://www.kulttuuriareena44.fi/event/kesatoimintaa-kulttuuriareenalla-2020/

In September you can take part in Creating Space for Listening – performance at KEHÄ – festival in Oulu, Finland. Check out the info (right now only in Finnish) at https://www.kulttuuriosuuskuntailme.fi/keha2020

Also, Thinking through drawing is planning on having online symposium this year because our September meeting Drawing Together in New Paltz – New York has postponed to 2021. If you are interested in taking part, offering an online workshop or showing your work, please contact us. You can join our mailing list or write an email to brewdrawing@gmail.com. We will be telling more about it soon at https://www.thinkingthroughdrawing.org

Big Hugs,

Emma

 

Fält & Fusco Surface Tension – exhibition

6.-23.6.2019

at Gallery Ars Libera

Welcome to the opening / avajaiset on Wednesday 5.6.2019 @ 18-20, Suokatu 30, 70110 Kuopio 

more info below / lisää alla

Fält-Fusco Surface tension 19

What is a dialogue? Can we have one that is real and successful between a human being and nature?

The work began with Fält’s attempts to open up a physical dialogue with Barents sea coast at Varanger fjord, especially with its inanimate parts like sand rocks and water. For a month she continued walking the same shoreline, the middle of Vadsø town, in northern Norway. These acts were transformed into drawn, written and recorded material for Fält and Fusco to continue working on with.

Listening to a non-verbal conversation is about intuitively interpreting someone else’s actions through our own body. Understanding implies figuring out the intention of the talker; communication needs a transformation from both sides. We went through computational and intuitive approaches to interpreting the collected images and sound, applying digital processes that analytically extract what matters in an image as well as analogue, tactile and materic transformations of images, understood and reinterpreted through the act of drawing.

As a result of multilayered conversations approaching the theme of dialogues between humans, human and nature, material and immaterial, verbal and non-verbal, the exhibition gathers together what has been found when we let our thoughts and work-in-progress open for the other person to respond to it. We reflected upon both the quantifiable and hard-to-grasp features of a conversation. For our research, we built up a laboratory of some kind to investigate the possibilities of multilingual dialogue, experimenting with physical properties, chemistry and alchemy.

What happens when and if we somehow manage to travel through the surface layer, and find what’s hidden in the depths of the other?

Fält & Fusco

Pintajännitys

6.-23.6.2019

Galleria Ars Libera

Mitä tarkoittaa dialogi? Voimmeko avata aidon, onnistuneen dialogin ihmisen ja muun luonnon välille?

Työprosessi alkoi Fältin matkoista Varanginvuonoon Barentsinmerelle. Siellä hän tutki dialogia ympäristön ja erityisesti sen elottomien osien, kuten hiekan, kivien ja veden kanssa. Joulukuun 2018 ajan Fält käveli Vesisaaren kaupungin arkista rantaviivaa yhä uudelleen keräten materiaalipankin, joka muodostuu valokuvista, piirroksista, kirjoituksista sekä kenttä-äänityksistä. Fält and Fusco ovat jatkaneet työtä yhdessä muokaten näiden tallenteiden sisältöä vuorotellen.

Non-verbaalisen keskustelun kuunteleminen on toisen aktien intuitiivista tulkintaa oman kehon kautta. Ymmärtäminen merkitsee, että pääsemme selville toisen tarkoitusperistä; onnistunut dialogi vaatii kaikilta osallistujilta kykyä muuttua. Me hyödynsimme keskustelussa toisaalta laskennallisia, toisaalta intuitiivisia lähestymistapoja. Digitaalisilla menetelmillä saatoimme tehdä tarkkaa analyysiä tutkimastamme kohteesta esimerkiksi valokuvan tai äänen pohjalta. Analogiset, taktiilit ja materiaaliset lähestymistavat taas auttoivat ymmärtämään ja uudelleen tulkitsemaan ja muokkaamaan tarkastelemaamme. Ne toimivat myös alussa lähtökohtana dialogissa ympäristön kanssa.

Näiden monikerroksisten ja kudelmaisten keskustelujen kautta olemme lähestyneet ihmisten, ihmisen ja muun luonnon, materiaalisen ja immateriaalisen, sekä verbaalisen ja nonverbaalisen välistä vuorovaikutusta. Lopputulemana nähdään näyttely, joka kokoaa yhteen, mitä olemme löytäneet avatessamme keskeneräisen työprosessin toiselle muokattavaksi. Pohdimme keskustelun, sekä mitattavia, että vaikeammin ymmärrettäviä ominaisuuksia. Monikielisen dialogin tutkimiseksi rakensimme laboratorion kaltaisen, jossa olemme saattaneet tarkkailla asioiden fyysisiä ominaisuuksia, kemiaa ja alkemiaa.

Mitä tapahtuu jos/kun me jollain tavoin onnistumme läpäisemään ulkokuoren? Kuinka matkustaa pintojen ja jännitteiden läpi, kohti toisen syvyyksiin piilotettua?

https://emmafalt.net

https://www.robertofusco.net

Työtä tukee Taiteen Edistämiskeskus (Taike)

 

SAD SWIPE TAP LIKE

SAD SWIPE TAP LIKE 

Live Drawing at night of the Arts in Helsinki part of ALIASING – exhibition at MUU gallery. http://www.muu.fi/site/?lang=fi

on Thursday 23.8. 19:30-

IMG_2461

Starting at 19.30, a live drawing performance by Emma Fält; a non-verbal dialogue with the kinetic structures of the Aliasing exhibition. Performer and visitors can participate using social media, a touch interface and their physical presence.

“I invited Emma to perform and live draw in the gallery space of MUU, acting as an agent of the ecosystem I built in the exhibition. I asked to move in relation with the mirror structure, thinking, focusing and building a dialogue with the transitory images reflected.As an outcome, the drawing of the performance will remain in the space and become part of the exhibition. I wish the installations will be extended by what she will be leaving,  less confined by their size, less of an object and more of a part of a continuous process.” ALIASING aka Roberto Pugliese

“I have thought about the ways we are touching and touched by each other through the social media. How does it feel like to be liked or bullied there? How does it feel when you are touching or being touched by someone virtually? How our identity and self-image are formed through these, almost random and sudden acts?

What I am drawing here is inspired by the movement material and gestures we use when operating with mobile devices, they way we touch equipment. Is that the way we want to touch each other?

With the live drawing created with and in the installation by Roberto Pugliese I am exploring and tracing  emotional processes, that we go through while navigating in the social media environments. It is my attempt to understand that ecosystem, finding my own place there, finding sense of control and possibilities to change the way it affects me.

The drawing is made both on physical and virtual canvases. The installation will be transformed by visitors that are reacting, posting and affecting the performer by their acts.” Emma Fält

DRAWING ROCKS!

​TtD 2018 Symposium​ – The Secret Drawing Room, BFI, Southbank, London

June 5-6th 2018
‘Drawing Rocks’ will bring together leading researchers, educators and drawing practitioners to continue our exploration of what drawing is, what it does, and how it does it.

To this end, we will share drawing practices and research findings, and discuss the many roles of drawing, .

The 2 day event will consist of practical workshops, presentations of recent cognitive research relating to drawing practices and learning, and discussions.

Please contact brewdrawing@gmail.com to reserve a place or to request further details.

More info at http://www.angiebrew.org/symposia–publications.html

https://www.angiebrew.org/drawing-rocks.html

 

Picture
Prohibited line, Riina Näsi

Picture
Remembrance Through Drawing
Heidi Hogden

Drawing without words

Angela Brew and Emma Fält

Q: How can we communicate/connect with one another without using words?

We invited 18 art students to a silent drawing party at Art School MAA, Suomenlinna Finland to begin a collective exploration of the power and limits of drawing.

Research interests:

 1. Thinking through drawing
 2. How it feels to be silent and draw together
 3. Effects of imposing limitations on human communication
 4. Insights into origins of verbal language – why we learnt to speak

Do ItYourself – simple instructions for starting

Do Be Do – Silent Drawing Parties

What? 2 day drawing workshop

For who? 1-2 “Party hosts” and 10-15 students/participants

Why? To explore how we can use drawing to communicate and connect with one another without words. Effects of imposing limitations on human communication.Insights into origins of verbal language – why we learnt to speak?

1st day :  Preparing the party with no words

Materials: Big paper or cardboard  (1A), any type of pens, pencils, ink

Methods: Speech, writing, drawing

Scedule

2-3 hours: Self portrait and identity

 1. Draw self portrait on big paper
 2. Writing words about oneself around the portrait
 3. Turn the paper around and write more words connected
 4. Read the words as “rhythmical poems” and
 5. Discussions about drawings

2-3 hours: Preparing the silent party

 1. Rules & limits: What you can and what you cannot do, needs: food, drinks and materials. Rules for the day: 1. Be silent: This means not using your voice to communicate. 2. Wear a mask* and neutral/dark clothes 3. Use only charcoal 4. Decide beforehand How the group will document the party (whether you take photos, record sounds, write after meetings etc)
 2. * Mask: Everyone creates a plain cardboard mask. You could make it from one color, simple cardboard and make holes for eyes and mouth. The purpose of the mask is to prevent the use of facial expressions while drawing and listening to one and other. If you start feeling very uncomfortable, e.g. with the paper on your face, you can take it of. Please try not to use your eyes, face and gestures to communicate. Focus on the drawing.
 3. Preparing the space: Clean and empty the room for setting the papers. You can set the papers

2nd Day: Party – Drawing Do Be Do

Materials: Big paper rolls to cover the floor and some walls, charcoal and masks

10:00 Everyone is coming to the classroom in silence and preparing themselves to have a party with no words. How do you feel today? Who would you like to connect with? How can you make that happen only by using drawing? You don’t need to draw all the time, remember to breathe. Pay attention to how you are feeling and consider using drawing to express and cope with emotions. Remember to take care of yourself. Bring enough to eat drink and take a break from the room if you need one (but, please maintain silence during your breaks).

10:15 Drawing starts

14:00-15:00 Discussion about the day, your thoughts and feelings.

Afterparty:

Discussion and reflecting what happened.

Sharing your feelings, ideas and next party

Please let us know how it went : You could send us some feedback, comments, photos, video or any kind of documents about your drawing sessions!

About our new project at thinking through drawing website:

http://www.thinkingthroughdrawing.org/blog

dsc02339