Kirjoituksia

Taiteen Maisterin opinnäytteeni vuodelta 2014 käsittelee Vallpiga-esitystä ja piirtämistä

Tiivistelmässä kuvaan kirjoitelmaa seuraavalla tavalla:

Opinnäyte kuvaa kahden sisaren luoman monitaiteisen esityksen syntyä ja taiteellisten tekojen vaikutusta tekijöihinsä. Työssä olen halunnut tutkia sitä, miltä eläminen tuntuu ja millaisia jälkiä se meihin jättää? Tutkimus on ollut toiminnallista ja toteutettu äänistä ja liikkeistä vaikuttuen, niitä piirtäen ja piirtämisen, sekä kansanlaulun olemusta ihmetellen.

Opinnäytteen kirjallinen osio tarkastelee esityksen syntyä ja kehitystä fenomenologiaan ja esitystaiteen teorioihin tukeutuen. Tekstissä omaelämänkerrallinen materiaali, piirros ja ihmisääni kietoutuvat toisiinsa. Työ pohtii moniäänisyyden ja yhdessä tekemisen merkitystä ihmiselämässä ja taiteessa.

Keskeistä työssä on se miten taiteen tekemisen kautta löytyy elämisen tuntu, sekä erilaisia tapoja ymmärtää todellisuutta ja sietää keskeneräisyyttä ja kaaosta.

 Loppuyhteenveto kokoaa esityksen työstön aikana syntyneitä ajatuksia subjektista, Performatiivisuudesta, piirtämisen merkityksestä ja kontaktista maailmaan.

Vallpiga – esiin piirretty opinnäyte EVF-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s