Shifting Sands

On monitaiteinen runo ja ruumiinavaus. 

Se on kunnianosoitus kaikille kehoille, niiden epämääräisyydelle, kauneudelle ja alati muuttuvalle luonnolle.  

Työryhmä: Emma Fält, Inka Haatainen ja Roberto Fusco

kuva: Pekka Mäkinen

Tulossa Sotku teatterille Helmikuussa 2021!

Varaa liput: https://itak.fi/ohjelmisto/emma-falt-inka-leea-haatainen-ja-roberto-fusco-shifting-sands/

Tämä keho liikkuu yksin läpi kuivuneen merenpohjan

Eloton

En ensin ymmärtänyt

sen olevan

osa minua

ME TUIJOTAMME

Moninaisia kehoja

niin pieniä

että on hankalaa käsitellä niitä 

erillisinä toisistaan.

Mielessä ne muodostavat sekavia 

kokonaisuuksia

Näen vain irrallisia 

YKSITYISKOHTIA

Kasa pöydällä

Ruumis on auki

Tuossa kaikki se mitatut ja lasketut osat

Ymmärrä ja selitä se

heti ja

LÄPIKOTAISIN

Jotkut olioita

liikkumassa sisään kuin aalto

Toiset jähmettyneitä.

Jälkiä jotka muuttuvat

miljoonien vuosien ajan.

Tunnista

Kommunikoi

KOSKETA

Tätä ruumista 

Sen rajallisuutta

Anna mahdollisuus

vastaanottaa 

KUUNTELE

RAJAA

joka 

Häilyvänä

Merkitysten vaihtuessa 

tulee näkyväksi

YHÄ LIIKAHTAA JA HÄVIÄÄ

In english

Shifting Sands

is a multiart poem and an autopsy.

It is a homage for all the bodies, their vagueness, beauty and ever changing nature.  

Artists: Emma Fält, Inka Haatainen ja Roberto Fusco

This is a body that is moving alone, across the dried seafloor

considered inanimate

I did not understand it 

as a body 

but merely as an object

WE STARE AT

multiple bodies 

so little 

it is difficult to see them 

As one

rather, they form complex entities

And we keep on staring the

DETAILS

A heap

a body on the table

open

calculated and measured parts

Now, do understand and explain it

THROUGH

Some of them 

bodies 

moving in like waves

some frozen traces

that changed 

over millions of years

recognise 

Communicate through

TOUCH

This body

its limitations

Give chance

to receive

LISTEN TO

THE LINE

Becoming new

in all its vagueness with all its ever changing purposes

constantly

SHIFTING